کمی از گذشته قناری بدانيد .

آیا تاریخچه به وجودآمدن قناری را میدانید؟ آیا این پرنده از ترکیب نژادهای دیگر به وجود آمده؟
این سؤالی است که اکثر عشق بازان با آن مواجه میشوند !
من در یک کتابی که مؤلفش یک آلمانی بود و از کتابهای با ارزش قدیمی است دیدم که این موضوع را این چنین گشوده بود :
قناری پرنده ایست که از ترکیب فینچ و کنجشک در فضای باز به وجود آمده که بعد از ترکیب آن با نژادهای مختلف به قناری به رنگ سبز تبدیل شده است .این پرنده خوش آواز درجزایر قناری بوده که اولین بار توسط معدن چیان ترییر پا به عرصه گذاشته ، معدن چیان به دلیل این که این پرنده از صدای خوبی برخوردار بود آن را اسیر کرده و به کشور خود بردند . پس از چندی این پرنده عرصه بازار را ربود وجزء پرطرفدارترین حیوان خانگی شد ، این پرنده به دلیل این که ازدیاد وتکثیر آن فقط در دست انگلیسیها بود و فقط نوع نر آن در بازار یافت می شد از ارزش زیادی برخوردار بود وقیمت بسیار زیادی داشت وفقط اشراف قدرت خرید این پرنده زیبا را داشتند به همین خاطر به این پرنده نیز پرنده اشرافی گفته میشد . پس از چندی قناری ماده نیز به دست کسی که مشخص نشده چه کسی بوده به کشور های دیگر راه پیداکرده وقیمت این پرنده رکود پیدا کرد .
الآن با ترکیب این پرنده با نژادهای دیگر انواع رنگ واستیل این پرنده به بازار آمده است .

/ 2 نظر / 18 بازدید

این سایت کلاه برداری است حتما اول تحقیق کنید تا مثل ما زیان نبینید

صاحب این سایت بعلت کلاه برداری فراری است وتحت پیگرد می باشد